Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Second Hand Online - 3zlote.pl - Markowa odzież używana lumpeks online

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Właścicielem 3zlote.pl jest: prowadzący nierejestrowana działalność gospodarczą pod adresem  zwany dalej „Sprzedawcą”.

 

2. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż odzieży używanej i nowej (outletowej), zwanej dalej Produktami tylko na terenie Polski.

3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

4. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekunów), a także firmy.

5. Dane osobowe rejestrowane w Sklepie są zbierane oraz przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności Sklepu z zachowaniem wymogów ustawy z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych.

 

§ 2 REJESTRACJA

1. Sklep mogą przeglądać wszyscy użytkownicy internetu.

2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

3. Podczas rejestracji pola oznaczone gwiazdką należy obowiązkowo wypełnić.

4. Przy rejestracji wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu.

5. Rejestracja wykonywana jest za pomocą bezpiecznego połączenia (protokół https://).

6. Po ukończeniu rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie.

 

§ 3 PREZENTACJA TOWARÓW

1. Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.

2. Sklep dołoży wszelkich starań aby publikowane w nim dane i produkty były wolne od błędów. Błędne dane nie mające wpływu na wygląd i jakość produktu (oznaczenia producenta, itp.) nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń Klienta.

3. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze zdjęciem lub opisem Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Sklepu w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

4. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

5. Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.

6. Tabele rozmiarów zawierają dane, które mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości w zależności od producenta, kroju i modelu produktu.

7. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.

8. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w Sklepie stanowią jego własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

9. W Sklepie nie łączy się promocji i rabatów.

 

§ 4 ZAMAWIANIE

1. Zamówień mogą dokonywać zarówno Użytkownicy zarejestrowani (ci, którzy zarejestrowali się zgodnie z par.2 Regulaminu) oraz niezarejestrowani. Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów Sklepu – firm kurierskich.

2. Maksymalny termin wysyłki zamówienia to 5 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez Sklep w dowolnym czasie i zaprezentowane w Regulaminie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której Klient złożył już zamówienie w Sklepie.

3. Zamówienie jest złożone w sytuacji, gdy Klient poprawnie wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe (dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numeru telefonu i adres e-mail). W przypadku błędnie podanych danych dostawy (np. brak polskich znaków) zamówienie może zostać anulowane. Przez zamówienie rozumiemy:

a) wybór zamawianego towaru lub towarów;

b) wybór sposobu płatności;

c) wskazanie adresu dostawy.

4. W celu skutecznego złożenia zamówienia Klient musi zaakceptować Regulaminu, podać wymagane dane i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Minimalna wartość zamawianych produktów powinna wynosić 3 zł. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

 

 

§ 5 DOSTAWA

1. Sklep umożliwia wybór spośród następujących sposobów dostawy:

a. Kurier InPost

b. Paczkomaty InPost

c. Poczta Polska

2. Szczegółowe koszty i terminy dostarczenia przesyłek są określone w zakładce Jak Kupować.

3. Klient przez przyjęciem przesyłki powinien sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w czasie transportu, a jeśli stwierdzi uszkodzenia – odmówić odbioru przesyłki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem.

 

§ 6 PŁATNOŚĆ

1. Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:

a. Przelew tradycyjny

b. Pobranie

c. Przelew natychmiastowy (płatność online) za pośrednictwem Płatności Shoper lub kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. W momencie, gdy Klient wybierze jako sposób płatności przelew bądź przelew elektroniczny, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

2. Sprzedawca wysyła zamówiony towar nie później niż w ciągu 5 dni od momentu uznania rachunku bankowego lub złożenia zamówienia za pobraniem. Sprzedawca wysyła Produkt nie później niż z upływem ostatniego dnia przewidywanego czasu realizacji zamówienia (czas liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji).

3. Jeżeli Klient zamówił kilka Produktów o różnym czasie realizacji, dla wyliczenia najpóźniejszego terminu wysyłki brany jest pod uwagę najdłuższy przewidywany czas realizacji.

4. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki zamówionej za pobraniem (płatnej przy odbiorze), ponosi koszt odesłania jej do sklepu.

 

§ 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA

1. Klient, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktów i wysłać je na adres Właściciela Sklepu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie ma zastosowania w sytuacji:

a) towarów, które wykraczają poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Produkty powinny ulec zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:


Dawid Mitoraj ul Słowackiego 2 32-650 Kęty

 

4. Towar zwracany przez Klienta musi być nienaruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (z opakowaniem). Do zwracanego towaru trzeba dołączyć dowód zakupu. Dodatkowo Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, tak, by uniknął uszkodzeń w czasie transportu.

5. Koszt opakowania oraz odesłania Produktów ponosi Klient, Sklep nie odbiera przesyłek „za pobraniem”.

6. Sklep zwraca Klientowi koszt towarów wraz z kwotą najtańszej oferowanej dostawy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przed odbiorem towarów koszt zwrotu do sklepu nieodebranej przesyłki ponosi Klient.

 

§ 9 REKLAMACJA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADĘ RZECZY SPRZEDANEJ

1. Produkty sprzedawane w Sklepie są używane lub typu outlet, więc Sklep nie udziela na nie gwarancji. Jeżeli zamówiony produkt jest wadliwy lub ma ukrytą wadę (nieopisaną) i jest przez to niepełnowartościowy, należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub mailowo.

2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Klient powinien:

złożyć Sprzedawcy oświadczenie zawierające:

a) opis niezgodności Produktu z umową (wskazać charakter usterki),

b) określić swoje roszczenia (żądanie wymiany bądź zwrotu pieniędzy),

c) podać dane umożliwiające kontakt z Klientem;

d) odesłać Produkt na własny koszt na adres Sklepu.

3. Klient może skorzystać ze wzoru reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową tylko wtedy, gdy niezgodność ta została stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.

6. W sytuacji braku zamówionego niewadliwego Produktu, Sprzedawca informuje o tym Klienta telefonicznie lub e-mailowo. Klient może w takim przypadku wybrać zwrot należności na wskazany rachunek bankowy bądź też wysyłkę innego, wybranego przez Klienta produktu (w tej samej cenie).

7. Klient, który nie jest konsumentem, może reklamować wadliwy Produkt zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy polskiego prawa.

 

NEWSLETTER
PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL, JEŻELI CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O NOWOŚCIACH I PROMOCJACH.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl